type:
location:
status:
author:
investor:
rodinné domy
šebešťanová
štúdia 2016
matej kurek
súkromná osoba