type:
location:
status:
author:

investor:
rodinný dom
podunajské biskupice
štúdia 2016, PSP 2016
matej kurek, spolupráca b. drblíková
m. kostelanský
súkromná osoba