MKFA je mladý architektnonický ateliér založený v Považskej Bystrici. Usilujeme sa o v regióne nevídanú architektúru s dorazom na jej architektonický a energetický koncept. Zabezpečujeme komplexnú projekčnú činnosť od návrhu po realizačný projekt a autorský dozor. Založený v Považskej Bystrici v roku 2008.
Poskytujeme aj služby autorizovaného geodeta v oblasti inžinierskej geodézie a katastra.