type:
location:
status:
author:
investor:

rodinný dom
nitra
štúdia 2015, PSP 2016
matej kurek
súkromná osoba